Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

sooles
6936 326b 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
sooles
6933 1560 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
sooles
6929 85cb 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
sooles
6939 39dc 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
sooles
9991 cf92 390
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viaawakened awakened
sooles
1281 6ecb 390
Reposted fromkotowate kotowate viaawakened awakened
sooles
Lepiej przeprosić raz za dużo niż raz za mało.
Reposted fromawakened awakened
sooles
7871 b19f 390
Reposted from2017 2017 viaweheartit weheartit
sooles
8736 fbde 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
sooles
8734 a6ec 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
sooles
8731 9ce6 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
sooles
8738 d7c9 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
sooles
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viacotarsky cotarsky
sooles
W skali od 1 do 10 jak bardzo jest źle?
— Nie potrafię wstać rano do pracy.
Reposted fromPoranny Poranny viacotarsky cotarsky
sooles
1288 810d 390
Reposted fromweheartit weheartit

September 17 2017

sooles
sooles
2936 f0bf 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaawakened awakened
sooles
Na pewno nie raz zdarzyło się Tobie rysować podczas wykładu czy długiej rozmowy telefonicznej. Wbrew pozorom wcale nie jest to podświadoma chęć zabicia nudy, tylko właśnie czynność pomagająca w skupieniu się.
sooles
6170 48a5 390
Reposted fromcarol91 carol91 viaawakened awakened
2340 cd93 390
Reposted fromdivi divi viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl